Jaunumi

LIVE BROADCAST OF 27th EUROPEAN ACADEMY AWARDS CEREMONY

On December 13, at 19:00 cinema Splendid Palace will offer a live broadcast of European Academy Awards Ceremony from Latvian National Opera, bringing together European film-makers, European Film Academy members, guests, nominees and winners to honour the best European cinematographic works. Live broadcast is supported by Lattelecom.

RIGA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - PROGRAMME

From 2 December to 12 December cinema Splendid Palace will host Riga International Film Festival (Riga IFF), the programme of which includes both the latest Latvian films and retrospectives, and the most topical European films.

A NIGHT AT THE CINEMA IN 1914

On 6 December from 13:00 to 19:00 within the framework Riga International Film Festival, Riga Film Museum will offer a special event - a film programme, created by the British Film Institute, which characterises a typical 1914 film session. The programme "A Night at the Cinema in 1914" consists of 14 British and American films: comedies, adventure films, travel reviews and newsreel films, made in 1914.

EIROPAS KINOAKADĒMIJAS BALVU PASNIEGŠANAS CEREMONIJAS TIEŠRAIDE

13. decembrī plkst. 19:00 kino Splendid Palace notiks Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijas tiešraide no Latvijas Nacionālās operas, kur pulcēsies Eiropas filmu veidotāji, Eiropas Kinoakadēmijas biedri, viesi, nominanti un uzvarētāji, lai godinātu labākos Eiropas kinodarbus. Tiešraide ar Lattelecom atbalstu.

Rīgas Starptautiskais kino festivāls - filmu programma

No 2.-12.decembrim kinoteātrī Splendid Palace norisināsies Rīgas Starptautiskais kino festivāls (Riga IFF), kura programma aptver gan jaunākā latviešu kino skates un retrospektīvas, gan aktuālāko Eiropas filmu klāstu.

Rīgas Starptautiskais kino festivāls - programma "Kino 1914"

6.decembrī no plkst. 13:00 līdz 19:00 Rīgas Starptautiskā kino festivāla ietvaros LKA Rīgas Kino muzejs piedāvā īpašu notikumu - filmu programmu, ko izveidojis Britu Filmu institūts, raksturojot tipisku 1914. gada kino seansu. Programma „Vakars kinoteātrī 1914. gadā” sastāv no 14 britu un amerikāņu filmām – komēdijām, piedzīvojumu filmām, ceļojumu apskatiem un kinohronikām, kas uzņemtas 1914. gadā.– Drukāt dokumentu