lv en
Noteikumi

SIA “Rīgas nami” Kinoteātra “Splendid Palace” iekšējās kārtības noteikumi

 1. Vispārīgie jautājumi
 1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka iekšējo kārtību SIA “Rīgas nami” Kinoteātra “Splendid Palace” (turpmāk – Kinoteātris) apmeklētājiem.
 2. Iegādājoties ieejas biļeti (turpmāk – biļete) un apmeklējot Kinoteātra pasākumu, tai skaitā filmu seansus (turpmāk kopā – Pasākums), Kinoteātra apmeklētājs piekrīt Noteikumu ievērošanai.

 

 1. Kinoteātra biļetes un to iegāde
 2. Kinoteātra zālē ieeja uz pasākumu atļauta Kinoteātra apmeklētājiem, kuri Kinoteātra personālam ir uzrādījuši derīgu biļeti vai ielūgumu.
 3. Kinoteātra biļetes var iegādāties biļešu kasē, Kinoteātra tīmekļa vietnē www.splendidpalace.lv vai atsevišķos gadījumos – citās biļešu tirdzniecības platformās.
 4. Kinoteātra apmeklētājam, iegādājoties biļeti Kinoteātra kasē, veiktais maksājums un biļetes jāpārbauda, neatejot no kases. Iegādātās biļetes atpakaļ nepieņem un nemaina.
 5. Kinoteātra biļešu kase tiek atvērta 30 minūtes pirms pirmā Pasākuma sākuma, un biļetes tiek pārdotas līdz pēdējā Pasākuma sākumam.
 6. Ja tiek apmeklēti Pasākumi ar biļetēm, kas atbilst  konkrētām cenu grupām (skolēniem, studentiem pensionāriem, invalīdiem, grupas biļete, segmentētie seansi) vai noteikti apmeklējuma vecuma ierobežojumi, Kinoteātra personālam ir tiesības pieprasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un/vai attiecīgu apliecību.
 7. Kinoteātra apmeklētājiem ar ielūgumiem  uz  pasākumiem, kuru organizators ir SIA “Rīgas nami”, kavējot pasākuma sākumu, ielūgumā paredzētā sēdvieta netiek garantēta.
 8. Kinoteātra apmeklētājiem biļete, ielūgums un pirkuma čeks jāsaglabā līdz Pasākuma beigām.

 

 1. Atlaides biļešu iegādei
 2. Personām ar kustību traucējumiem un ratiņkrēslā ieeja Kinoteātrī ir bez maksas, ja tie Pasākuma laikā neaizņem atsevišķu sēdvietu.
 3. Bērniem vecumā līdz trīs gadiem ieeja Kinoteātrī ir bez maksas, ja tie Pasākumu apmeklē ar pieaugušo un neaizņem atsevišķu sēdvietu.
 4. Zelta kartes (ielūguma) īpašnieki ir tiesīgi apmeklēt regulārā repertuāra filmu seansus bez maksas.
 5. Ar Zelta karti nav tiesību apmeklēt citu organizatoru rīkotos Pasākumus, t.sk. filmu pirmizrādes un īpašos seansus.
 6. Kinoteātris grupas biļeti uz Pasākumu piedāvā tikai pēc iepriekšēja pieteikuma.

 

 1. Uzvedības prasības Kinoteātrī
 1. Kinoteātrī Pasākuma laikā aizliegts:
  1. filmēt, fotografēt un veikt audioierakstus bez attiecīgas Kinoteātra vadības vai pasākumu organizatoru atļaujas. Aizlieguma neievērošanas gadījumā, Kinoteātris var piemērot naudas sodu atbilstoši ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apmērā. Par autortiesību un blakustiesību pārkāpšanu Kinoteātrim ir tiesības pārkāpējam noteikt naudas sodu  500 euro apmērā;
  2. ar savu uzvedību traucēt citus Pasākuma apmeklētājus;
  3. ienest ēdienus un dzērienus (izņemot tos, kas iegādāti Kinoteātrī);
  4. ienest pārvietošanās līdzekļus (skrituļslidas, skrejriteņus u.c.), izņemot pārvietošanās palīgierīces personām ar kustības traucējumiem;
  5. ienest liela izmēra somas, pakas vai citas lietas, kas var traucēt cilvēkiem brīvi pārvietoties starp Kinoteātra skatītāju zāles rindām vai ārkārtas situācijā - ierobežot evakuācijas ceļus;
  6. ienest vai uzglabāt aukstos ieročus, šaujamieročus, sprādzienbīstamus vai citus bīstamus priekšmetus, jebkādas videi vai apkārt esošajām personām bīstamas, kaitīgas, ugunsnedrošas, viegli uzliesmojošas vielas;
  7. ievest dzīvniekus;
  8. smēķēt telpās un (t.sk. elektroniskās cigaretes) apmeklētāju pulcēšanās vietās, izņemot tam speciāli paredzētās vietās ārpus Kinoteātra telpām;
  9. bojāt Kinoteātra īpašumu;
  10. atrasties redzamā alkohola, narkotisko vai citu psihotropo vielu reibuma stāvoklī;
  11. ierasties uz Pasākumu netīrā un smakojošā apģērbā;
  12. traucē sabiedrisko kārtību, tai skaitā trokšņot.
 2. Kinoteātra apmeklētāji ir tiesīgi vērsties pie Kinoteātra personāla un informēt par Noteikumu pārkāpumiem.
 3. Kinoteātra apmeklētājam jāievēro valstī noteiktie un spēkā esošie epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un Kultūras ministrijas vadlīnijas sociālās distancēšanās nodrošināšanai.
 4. Lai nodrošinātu Noteikumu 17. punktā noteikto prasību ievērošanu, Kinoteātra apmeklētājam pēc Kinoteātra personāla pieprasījuma jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un  digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret vīrusu Covid-19, veikusi Covid-19 testu un tas ir negatīvs, vai arī vīrusu pārslimojusi.

 

 1. Kinoteātra personāla tiesības un atbildība
 1. Kinoteātra personāls ir tiesīgs:
  1. liegt apmeklēt un/vai izraidīt no Pasākuma un Kinoteātra apmeklētājus, kuri:
   1. nokavē Pasākuma sākumu, pirms kura notiek ievadlekcija vai pieaicināto viesu uzruna zālē (līdz uzstāšanās beigām);
   2. iekļuvuši krāpnieciskā veidā un nevar uzrādīt biļeti vai ielūgumu;
   3. neievēro Noteikumu 7., 17. un 18. punkta prasības;
  2. neparedzētu apstākļu dēļ mainīt paredzēto Pasākuma laiku un formātu, par to savlaicīgi paziņojot publiskajā telpā. Šādos gadījumos, sniegt iespēju apmeklētājam pārcelt Pasākuma apmeklējumu uz citu laiku vai, atkarībā no situācijas, piedāvāt alternatīvu risinājumu.
 1. Kinoteātra personāls neatbild par Kinoteātrī apmeklētāju atstātām vai nozaudētām mantām.
 2. Katrs Kinoteātra apmeklētājs ir atbildīgs par Noteikumu un vispārpieņemto ētikas principu ievērošanu.